jueves, 10 de noviembre de 2011

SOLIDARIDAD
La Fundación Las Samaritanas expone que debido a las circunstancias económicas en la que nos encontramos inmersos a causa de la crisis abre sus manos para compartir lo que tienen y ofrecer  su ayuda (comida, ropa, etc) a aquellas personas que lo necesiten. Para cualquier ayuda, ponganse en contacto con Mª del Carmen Colmenero en el teléfono 699.393.543
“La generosidad no es compartir con un mendigo un pedazo de pan que te ha sobrado, sino en compartirlo cuando estas tan hambriento como él. “
LAS SAMARITANAS

martes, 28 de junio de 2011

Usuarias de la Fundación las Samaritanas en el spa Talaso Atlántico


La Fundación Las Samaritanas, con sede en A Gándara (A Guarda) agradecen la estancia, que calificaron de “maravillosa e inolvidable” durante 5 días en el Spa Talaso Atlántico Atlántico, de Oia, una actividad que contó con la subvención de la Diputación de Pontevedra, dentro del programa “Saúde e Benestar”.
Tanto las usuarios del programa como la presidenta de la Fundación dan “miles de agradecimientos al trato tan amable y cariñoso recibido por parte del personal del Spa, y a la muy buena organización de Viajes Iberia”, un agradecimiento que hacen especialmente extensible “al grupo de compañeros que hemos conocido y a la monitora Mª Carmen que nos han hecho sentir como una familia”.
 Fotos y texto de www.galiciasuroeste.info.com

miércoles, 9 de marzo de 2011

DECORACIÓN DE PALMAS Y PALMITOS

Para su buena visualización haz clic sobre el cartel

CURSO DE COCIÑA

“CURSO COCINA TRADICIONAL GALEGA”
FUNDACIÓN LAS SAMARITANAS
DEPUTACION DE PONTEVEDRA


A Fundación las Samaritanas ofrece a impartición dun curso de Cociña Tradicional Galega do Programa “Pensa en ti” subvencionado pola Deputación de Pontevedra.
A duración é de 30 horas e se celebrará os luns e xoves de 16.00h – 19.00h. A data de comienzo é o dia 7 de Marzo e finalizará o 7 de abril. Su impartición se realizará na sede da casa de acollida da fundación, en R/ Da Capela, nº 14 Salcidos.
O curso é gratuito e as prazas limitadas. As persoas interesadas en participar deben poñerse en contacto no nº de telefono: 986.611.771 antes del día 4 de marzo.

lunes, 17 de enero de 2011

OBRADOIROS OCUPACIONAIS

a)       OBRADOIRO DE DEPENDENCIA (AVD: ACTIVIDADES DA VIDA DIARIA)
Enténdese como un coidado persoal as actividades da vida cotiá básicas, aquelas destrezas para poder vivir en comunidade. Os principias obxectivos deste programa son:
·         Recuperar o sentimiento de utilidade
·         Promover a integración social
·         Facilitar o uso de recursos comunitarios
Actividades:
·         Programa de hixiene persoal
·         Programa de limpeza doméstica e do manexo das actividades do fogar
·         Programa de autocoidados
·         Programa de cociña
·         Programa de habilidades sociais

a)      OBRADOIRO DE ACTIVIDADE FÍSICA

Obxectivos:
·         Recuperar a movilidade da residente
·         Intentar mellorar  a súa evolución en canto ás súas enfermidades e doenzas
Actividades:
·         Táboas de movementos corporais, traballando distintas partes do corpo (brazos, pernas, mans, cintura, pescozo, tronco, etc)

b)     OBRADOIRO DE ACTIVIDADES DE XARDINERÍA / AGRÍCOLAS
Obxectivos:
·         Recuperar el sentimento de utilidade
·         Mellorar as relacións interpersonais
·         Fomentar o traballo en grupo
Actividades:
·         Creación dunha mini horta para abastecemento propio
·         Prantación de árbores frutais e prantas


c)      OBRADOIRO DE RESTAURACIÓN DE MOBLES
Obxectivos:
·         Recuperar o sentimento de utilidade
·         Aprender un oficio
·         Promover a integración no mundo laboral
·         Restauración dos seus propios enseres
Actividades:
·         Proceso de lixado de mobles
·         Proceso de barnizado

d)     OBRADOIRO DE OCIO E TEMPO DE LECER
Obxectivos:
·         Coñecer o entorno que lle rodea (viaxes organizados pola Deputación de Pontevedra programa “Coñece a túa provincia)
·          Promover a integración social da residente co entorno (viaxes organizados polas parroquias e concellos do seu entorno para coñecer o norte de Portugal e alredores).

Actividades:
·         Paseos polo pobo da Guarda e alrededores.
·         Acudir as residentes a actos organizados polo pobo (festas locais organizadas polo concello, polos distintos organismos públicos e privados).

e)     OBRADOIRO DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Para tratar de rehabilitar e integrar ás beneficiarias que se atopan na Fundación Las Samaritanas de novo na sociedade, é necesario realizar unha estimulación cognitiva para activar as funcións cerebrais a través de distintos tipos de estimulación, esto favorece o desenvolvemento neuronal, e tamén infúe no seu estado de ánimo que mellora considerablemente. En xeral, mellora a saúde, entendida como o benestar psíquico, físico e social.
Os obxectivos son os seguintes:
 • Promover o desenvolvemento de benestar psíquico, físico y social
 • Preservar as funcións e retardar o deterioro
 • Descubrir e utilizar os seus propios recursos
 • Fortalecer os mecanismos de afrontamento de situacións difíciles para manter o equilibrio emocional.
E en canto ás metas, referímonos a:
 • Reducir síntomas de depresión e ansiedade
 • Estimular a comunicación, interacción  e relacións sociais
 • Fomentar o apoio social
 • Reducir a apatia
 • Mellorar e manter o grado de axilidade mental
 • Reforzar a autoestima e confianza en sí mesmas
 • Presentarlles exercicios nos que poidan desenvolver unha atención máis sostida y maior receptividade


Descripción da actividade
Este obradoiro baséase na combinación de actividades de estimulación, entrenamento e mantemento dos procesos cognitivos, sensoriais e socioafectivos de xeito global e non como funcións aisladas. Ademais, tamén se estimulan áreas de gran importancia: motivación, comunicación, creatividade, imaxinación, mediante exercicios con carácter lúdico.

f)       OBRADOIRO DE ALFABETIZACIÓN
Nestes obradoiros desenvolveránse as técnicas básicas de lectura e escritura, as cales lles proporcionaran unha mayor valorización persoal e novas habilidades para intentar desenrolarse co entorno, e intentar ser o máis independentes posibles como ler os nomes das rúas, estampar a súa sinatura….


h) OBRADOIRO DE COCIÑA TRADICIONAL GALEGA
Este obradoiro é do programa “Pensa en tí” subvencionado tódolos anos pola Deputación de Pontevedra, e trátase da realización dun curso na fundación cunha duración de 30 horas, e coa participación das usuarias e dos ciudadanos do concello da A Guarda e alredores.
Obxectivos:
·         Recuperar el sentimento de utilidade
·         Mellorar as relacións interpersonais
·         Fomentar o traballo en grupo
·         Promover a integración das usuarias cos ciudadanos do pobo
·         Dar a coñener a labor da fundación no pobo
·         Intentar conseguir unha maior autonomia persoal por parte das usuarias.
·         Coñecer a elaboración dos pratos típicos da nosa Comunidade Autónoma.
Actividades:
 • Elaboración de pratos típicos da nosa Comunidade Autónoma (filloas, leite frita, roscón, empanada galega, arroz con leite, empanadillas, cocido galego, orellas, etc.)
i) OBRADOIRO DE DECORACIÓN DE PALMAS
Este obradoiro é un curso organizado pola fundación, realizado na Asociación de Veciños do barrio e impartido pola presidenta do padroado e cunha duración de 25 horas, ó cal participan as usuarias e os ciudadanos do pobo.
Obxectivos:
·         Recuperar o sentimento de utilidade
·         Mellorar as relacións interpersonais
·         Fomentar o traballo en grupo
·         Promover a integración das usuarias cos ciudadanos do pobo.
·         Dar a coñecer a labor da fundación no pobo.
·         Participar nas festas locais (Domingo de Ramos).
Actividades:
 • Aprender a decorar palmas.

j) OBRADOIRO DE ACERCAMENTO ÁS NOVAS TECNOLOXÍAS
Este obradoiro é impartido na fundación e dirixido ás usuarias da casa de acollida. Impártese tódalas semáns e o material informático utilizado no curso é todo completamente reciclado doutros organismos.
Obxectivos:
 • Intentar un acercacimiento as novas tecnoloxias, que en algunos casos é algo descoñecido para elas.
 • Despertar interés pola informática.
 • Rehabilitación cognitiva.
 • Ampliar coñecementos para una posible inserción laboral.
Actividades:
 • Aprender o teclado
 • Aprender a utilizar o ratón
 • Procesamento de textos.


k) OBRADOIRO DE SAÚDE
Neste obradoiro trátase da participación das usuarias (que cumpran cos requisitos) tódolos anos do Programa “Saúde e Benestar” e do Programa “Lúdico de Balnearios” subvencionado pola Deputación de Pontevedra.
Obxectivos:
 • Mellorar as súas doenzas
 • Liberación do estres
 • Promover a integración das usuarias cos ciudadanos dos alredores.
Actividades:
 • Consiste en pasar o ben unhas tardes o ben unhas mañas nos meses de setembro, ou outrubro, ou novembro; no Balneario Talaso Atlático de Baiona disfrutando das instalacions do mesmo en beneficio da súa saúde.

l) OBRADOIRO “APRENDENDO AS CANCIONS TRADICIONAIS”
Neste obradoiro trátase da participación das usuarias cunha profesora de guitarra e canto tódalas semáns, onde elas aprenden as cancións tradicionais galegas. Tódolos anos, no Nadal, o concello e voluntarios organizan un Festival en conmemoración da fundación, e as usuarias participan cantando varias cancións.
Obxectivos:
 • Despertar interese pola música
 • Recuperar o sentimento de utilidade
 • Fomentar o traballo en grupo
 • Promover a integración das usuarias cos ciudadanos do pobo.
 • Participar en actividades socio-culturais do concello

domingo, 16 de enero de 2011

REGLAMENTO

REGLAMENTO. CASA DE ACOGIDA
FUNDACIÓN LAS SAMARITANAS
REGLAMENTO DE LA CASA DE ACOGIDA


CAPITULO PRIMERO: Naturaleza y objeto

Artículo 1.- La entidad titular de esta casa de acogida es la FUNDACIÓN LAS SAMARITANAS, con CIF nº G36525293 e inscrita no Rexistro Único de Fundacións de Interese Galego co nº 2006/12.
La casa de acogida objeto de este reglamento se configura como un servicio social de carácter asistencial, de protección, de inclusión social y laboral, cuya finalidad es acoger y favorecer de forma integral a mujeres que se encuentran en situación de desamparo.

Artículo 2.- Los servicios ofertados por el centro en cumplimento de los objetivos mediante los que se hace operativa esta finalidad de la Casa de Acogida son:
 • Principalmente, dar acogida e intentar mejorar la calidad de vida de las mujeres acogidas.
 • Estimular y promover en las mujeres acogidas la autonomía personal facilitando su integración social y laboral, de manera que puedan obtener habilidades sociales y los recursos suficientes para enfrentarse a las situaciones que se puedan plantear.
 • Por último, lo más importante, hacer que se sientan útiles.

CAPITULO SEGUNDO: Sistema de admisión y bajas

Artículo 3.- Las condiciones de admisión en la Casa de Acogida están orientadas por los criterios de urgencia y necesidad. Se considerará prioritaria aquellos casos en que la integridad física de la mujer esté en grave peligro.

Artículo 4.-     En la casa de acogida hay un periodo de adaptación de un mes desde  que la usuaria ingresa en el centro. Si en dicho mes la usuaria no es capaz de
adaptarse a la forma de vida de dicha casa, la Trabajadora social o en su caso la Coordinadora de la casa se pondrá en contacto con la persona familiar o referente de la usuaria y habrá una revocación del beneficio, buscando las alternativas más adecuadas para la misma.
Artículo 5.-  La Casa de Acogida es un servicio de atención permanente, las 24 horas del día, todos los días del año.

Artículo 6.- Precios: El acogimiento a prestar en la Casa de Acogida tendrá carácter gratuito siempre y cuando la mujer acogida no tenga medios económicos. Si la mujer acogida tiene medios económicos, ya sea una pensión hay que contribuir con el 75 % de ésta; y en el caso de que tenga dinero ahorrado hay que contribuir con una cantidad mínima que decidirá la Coordinadora, ya que ésta Casa de Acogida se mantiene de la caridad y de subvenciones de la Xunta de Galicia.

CAPITULO TERCERO: Revocación del beneficio

Artículo 7.-     El beneficio de ser usuaria de la Casa de Acogida, cesará por alguna de las siguientes causas:
*      Por fallecimiento de la usuaria.
*     A petición de la usuaria.
*      Por inadaptación a la forma de vida de la casa.
*      Por desaparición de las causas que motivaron su acogimiento.
*      Por incumplimiento reiterado por parte de la usuaria de sus obligaciones.
*     Por abandono de la Casa, sin previo aviso y sin existir un motivo que justifique la ausencia.
*      Por supresión del acogimiento previo acuerdo plenario de los miembros del Patronato.
CAPITULO CUARTO: Derechos y deberes

Artículo 8.-     Derechos
Son derechos de las mujeres acogidas:
*      Ser informadas de las normas y funcionamiento de la Casa de Acogida.
*     Respeto a sus convicciones cívicas, políticas, morales y religiosas.
*      El uso de la dependencia y servicios ofrecidos por la Casa de Acogida, dentro del horario y condiciones establecidas.
*      Participar en la distribución y ejecución de las tareas y actividades propias del funcionamiento cotidiano de la Casa.
*      Ser informadas y asesoradas acerca de los recursos sociales y los medios específicos encaminados a poder solucionar su situación personal y favorecer su reintegración social.

Artículo 9.-     Deberes
Son deberes de las mujeres acogidas:
*     El respeto de las normas comunes de convivencia y organización de la vida cotidiana de la Casa.
*      Han de cumplir con sus responsabilidades en cuanto a higiene personal, así como en la limpieza y orden de su habitación correspondiente.
*      Ser responsable del buen uso y normal funcionamiento de los objetos comunes.
*      Respetar las convicciones políticas, morales y religiosas del resto de los usuarios, así como del personal que preste sus servicios.
*     Respetar a las compañeras y personal adscrito a la Casa, evitando actos que puedan molestar.
*      Hay que participar en la medida de lo posible en los distintos programas ocupacionales que se desarrollan en la Casa de Acogida.
*     Aceptar y acatar las decisiones que tome la Coordinadora de la Casa o el personal de la Fundación.
*      No se permite ni la posesión, ni el consumo de sustancias tóxicas, así como tampoco la posesión de objetos peligros.
Artículo 10.- Aceptación de las normas
La admisión supone la aceptación de las normas contempladas en el presente reglamento.

Artículo 11.-   Incumplimiento de las normas
El incumplimiento reiterado de las obligaciones y normas del Reglamento, dará lugar a la pérdida de la situación de acogimiento de mujer acogida.
La salida forzosa de la mujer acogida de la vivienda se acordará por la Coordinadora de la Casa junto con la Trabajadora social (en el caso de que la haya). Asimismo, toda mujer acogida podrá decidir libremente el abandono de la misma siempre y cuando lo comunique previamente al personal de la vivienda.
Se entiende por falta grave la reiterada actuación voluntariamente contraria a la finalidad, objetivos, normas y convivencia por las que se rige la Casa de Acogida.

Artículo 12.-     Los conflictos y desacuerdos originados por el desarrollo de convivencia cotidiana en común, serán resueltos con mediación de la Coordinadora de la Casa, de forma armónica y consensuadamente.

CAPÍTULO QUINTO: Normas de Funcionamiento Interno

Artículo 13.-  La Casa de Acogida se dotará de unas normas de funcionamiento interno que regulen las condiciones específicas de uso y disfrute de las dependencias, objetos y servicios.

Artículo 14.-  Las usuarias podrán acceder a las habitaciones durante el día, y podrán decorarlas de forma personalizada sin que se les prohíba el acceso a las mismas siempre que no se entorpezca la limpieza de las estancia.

Artículo 15.- El mantenimiento del orden y limpieza de las habitaciones es responsabilidad de cada usuaria. En el caso de ser asignada una habitación compartida, la limpieza de la misma será conjunta. Hay que respetar a la otra compañera y los enseres de la misma.
Artículo 16.- Las zonas comunes deben mantenerse en perfecto estado de limpieza, orden y conservación, haciéndose cargo cada usuaria del mantenimiento del mismo. El reparto de las tareas domésticas se hará dependiendo de las circunstancias físicas, psíquicas de cada usuaria. Y sobre todo se intentará seguir unos criterios de igualdad, cooperación, solidaridad y trabajo en grupo (planning de tareas domésticas). Cada una de las usuarias se debe hacer responsable de la limpieza inmediata de todo aquello que ensucie, para facilitar la convivencia armónica en la Casa.

Artículo 17.- En las habitaciones no está permitido tener comida.

Artículo 18.- El uso de la televisión tiene un horario predeterminado. Después de la comida de 15.00 - 16.30 horas. Por la noche después de la cena de 21.00 – 22.30 horas. El volumen debe respetar siempre al resto de las usuarias.

Artículo 19.- La medicación de cada usuaria será administrada y controlada por la Coordinadora de la Casa.

Artículo 20.- No está permitido fumar dentro de las dependencias de la Casa de Acogida. No está permitido la posesión y consumo de bebidas alcohólicas ni sustancias tóxicas en la Casa de Acogida.

Artículo 21.- Visitas: Las usuarias podrán recibir visitas. No se permiten visitas a la casa como norma general a partir de las 21.00 horas. Hay que intentar respetar los horarios de los talleres ocupacionales. Para casos excepcionales, se debe contactar previamente con la Coordinadora de la Casa.

Artículo 22.- Régimen de salidas: En general, las usuarias podrán salir de la casa según su voluntad, si bien deberán comunicarlo previamente a la Coordinadora de la Casa. Podrán mantener sin restricción alguna comunicación con el exterior por vía telefónica, telemática o postal. Se garantizará a las usuarias el contacto con el exterior, permitiéndose el uso de teléfonos móviles, los cuales no podrán ser requisados en ningún caso. La usuaria hará un uso responsable del teléfono en caso de compartir
habitación con el fin de no molestar a su compañera, estableciéndose así que durante la noche se limitará su uso salvo casos de necesidad o urgencia. Igualmente, las usuarias serán responsables en cuanto al coste telefónico del teléfono fijo de la Casa.

Artículo 23.- Hay que participar en la medida de lo posible en los distintos programas ocupacionales que se desarrollan en la Casa de Acogida.

Artículo 24.- Las personas ajenas a la Casa de Acogida deben respetar las normas internas de la misma y las decisiones de la Coordinadora de la Casa de Acogida. Deben limitarse a realizar su misión específica.

Artículo 25.- En caso de incapacidad sobrevenida, los responsables del centro lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial para los efectos de lo dispuesto en el art. 763 “Internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico” de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil. En los casos de desamparo, los responsables del centro pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos determinantes de la incapacitación del mayor. Si durante la permanencia del usuario en el centro fuese incapacitado y se designara un tutor legal, se deberá facilitar al centro copia de la sentencia judicial. A partir de este momento le corresponderá al tutor la toma de decisiones, sin prejuicio de la intervención judicial en los casos en los que proceda, según la legislación vigente.
DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera.- La casa de acogida dispondrá de los siguientes documentos:
1.- Un libro de reclamaciones a disposición de los usuarios.
2.- Una póliza de responsabilidad civil.
3.- Un expediente individual de cada uno de los usuarios. En caso de causar baja, se devolverá toda la documentación entregada por las usuarias o copia de la misma.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. En lo no regulado en el presente Reglamento se estará a lo que manifieste el Patronato de la Fundación.

Disposición final segunda. El Patronato de la Fundación velará por el buen cumplimiento de los fines, objetivos y normas por el presente Reglamento.

miércoles, 12 de enero de 2011

Poboación Destinataria (PERFIL USUARIAS)

A población a quen vai dirixidos os servizos que presta esta Fundación son os seguintes:
• Principal condición é ser muller, con idades comprendidas entre os 30-65 anos.
• Que se encontren nunha situación de desamparo, marxinalidade e semiabandono.
• Desatención nas súas necesidades básicas de afecto, alimentación, hixiene, saúde, educación, seguridade,….

OBJETIVOS

A fundación é unha casa de acollida para mulleres que están afectadas por enfermidades que lles incapacitan físicamente, que lles disminuie a súa capacidade de autonomía, que non ten teito onde vivir, mulleres en situación de desamparo.
O principal servizo de atención que presta a fundación é o de Casa de Acollida, mediante o cal se asume a responsabilidade sobre o desarrollo integral da residente, garantizándolle a adecuada satisfacción das súas necesidades biológicas, afectivas e socias nun ambiente familiar; así como potenciando experiencias de aprendizaje e acceso ós recursos sociais nas mesmas condicions que calquera persoa.

jueves, 6 de enero de 2011

HISTORIA CASA ACOGIDA FUNDACIÓN LAS SAMARITANAS    HISTORIA CASA ACOGIDA FUNDACIÓN LAS SAMARITANAS

La casa de acogida de la Fundación Las Samaritanas fue surgiendo por circunstancias en las que una religiosa tras vivir una experiencia con mujeres en situación de desamparo y sin recursos económicos, decidió dedicarse a este sector de población junto con el apoyo de unas voluntarias. Decidieron unirse para ayudar a mujeres sin teito, mulleres con unhas serie de caracteristicas as cales as fan especiales e donde os organismos públicos no poseen centros específicos para elas. Desta maneira, todas las fundadores concienciadas y con ánimos de ayudar al pobre pensamos en crear un centro para mulleres destas características. Sinceramente, fuerzas y ánimo no faltaron, pero tuvimos muchas piedras en el camino, y apoyos fundamentales como el del Obispo Don José Diéguez Reboredo, el cual estuvo caminando paso a paso con nosotras.